fbpx
Signes d’alarma en oftalmologia

Signes d’alarma en oftalmologia

SIGNES D’ALARMA EN OFTALMOLOGIA Barcelona , gener 2022| Signes d’alarma en oftalmología. Articulo de Natalia Curull, responsable del servei oftalmología de l’ Hospital Veterinaria del Mar.   DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA Resolem dubtes sobre quan és...
Calicivirus felí. La grip dels gats

Calicivirus felí. La grip dels gats

CALICIVIRUS FELÍ. LA GRIP DELS GATS Barcelona , novembre 2021| Calicivirus felí. La grip dels gats. Cas Clínic de Laia Sanchez, Auxiliar Veterinària de l’ Hospital Veterinària del Mar.   DADES DEL PACIENT I DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA Es presenten a...
Adrenalectomia en gos

Adrenalectomia en gos

ADRENALECTOMIA EN GOS Barcelona, abril 2020| Adrenalectomia en gos. Article Clínic d’Elvira Deffontis, cirurgiana interna de l’Hospital Veterinari del Mar. RESUM La glàndula adrenal és una glàndula situada a sobre dels ronyons, la funció del qual és la...
Urolithiasis en una Fura

Urolithiasis en una Fura

UROLITHIASIS EN UNA FURA Barcelona, Novembre 2019 Urolitiasi en Ferret. Cas Clínic d’Eduard Armengol, especialista en el servei d’animals exòtics de l’Hospital veterinari del mar Cas de vídeo DADES DEL PACIENT I DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA Babu, un...
Leishmaniasis en gos

Leishmaniasis en gos

LEISHMANIASIS EN GOS Barcelona, novembre 2019|Leismaniasis en gos. Cas Clínic de Laura Di Filippo, responsable del servei de medicina interna i neurologia de l’Hospital Veterinari de la Mar. DADES DEL PACIENT AMB LEISHMANIASIS I DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA Gogh, va...