Tenim una oferta especial a les nostres xarxes socials, no la deixis escapar!

En participar en la promoció o oferta, és important que consultis les nostres bases.

oferta

1. ÀMBIT DE L’OFERTA

La oferta està dirigida a qualsevol usuari o seguidor de les nostres xarxes socials, que pugui estar interessat en el món de la veterinària i els animals.

2. PARTICIPACIÓ

Podrà participar o optar a l’oferta, qualsevol persona, major d’edat, que ho desitgi, disposi de les eines indicades, i compleixi les pautes o regles d’aquest.

3. DATA LÍMIT

Totes les ofertes, concursos, i sorteigs tenen data de caducitat.

Aquests només podran ser gaudits, exclusivament, en el període de temps indicat en la publicació d’aquesta, o en el transcurs de l’any.

4. CONTINGUT

L’oferta, sorteig o promoció, serà exclusivament del punt publicat, no podent aplicar-se a cap alteració o canvi.

En cas de no adaptar-se a les necessitats de l’usuari, aquests és lliure de renunciar a ell, però no d’exigir aplicar-ho en funció de les seves necessitats.

En cas de ser posseïdor de diverses mascotes, la promoció o sorteig serà aplicable únicament a una mascota, a excepció d’aquells casos que la publicació a les xarxes socials indiqui el contrari.

El contingut de l’oferta, promoció o sorteig, no podrà acumular-se a altres serveis, pacs i perfils exclusius de l’Hospital Veterinari del Mar.

5. CRITERIS

Els criteris de selecció dels guanyadors de concursos, seran sempre legals, regits per una tria aleatòria o com a resultat d’un jurat extern.

6. PREMIS

Els premis seran sempre els indicats en la publicació, no podent adaptar-los en cap cas en funció de les necessitats de l’usuari.

Els guanyadors tenen opció d’optar a aquests, tot i no poder gaudir-ne com a usufructuaris.

7. TRANSMISSIÓ

Els premis o beneficis de l’oferta, es poden transmetre a 3es persones en cas de no poder gaudir-los, sempre que es comuniqui a l’entitat emissora ( Hospital veterinari del Mar) , i aquesta ho autoritzi.

8. LIMITACIONS

En casos que la publicació de la xarxa indiqui “fins a exhaurir” existències, l’Hospital Veterinari del Mar, no es fa responsable de l’obligació d’haver d’informar de la finalització de l’oferta.

En els sorteigs anònims, en cas que el guanyador no s’identifiqui en el transcurs del següent trimestre, aquests perdrà el benefici del premi.