fbpx

Author: Hospital Veterinari del Mar

Febre en gos i gat.

La temperatura corporal és el reflex de la capacitat que té el cos per a produir i desfer-se de la calor. La febre, és l’augment en la temperatura corporal, com a mecanisme de defensa innat enfront d’una afectació greu o transitòria.

Read More

Urolitiasis en fura

La urolitiasi és una de les afectacions urinàries més freqüents de les vies urinàries, i fa referència a l’aparició de càlculs en aquestes, podent provocar dolor, infeccions, hemorràgia o obstruccions.

Read More

Leishmaniasis en gos

La Leishmaniasis pot produir signes de qualsevol tipus, sent els més freqüents els cutanis, oculars, alteracions renals i signes generalitzats com a febre, apatia o augment de la grandària de ganglis.

Read More