el nostre equip

hospital veterinari del mar

el nostre equip

L’Hospital Veterinari del Mar disposa de veterinaris especialistes amb una gran formació i ambició. Això ens permet que cada membre de l’equip veterinari ofereixi el servei més actualitzat i a el més alt nivell. La nostra ambició és el motor per seguir formant-nos i creixent en l’àmbit professional i personal.

L’Hospital Veterinari del Mardisposa de veterinaris especialistes amb una gran formació i ambició. Això ens permet que cada membre de l’equip veterinari ofereixi el servei més actualitzat i a el més alt nivell. La nostra ambició és el motor per seguir formant-nos i creixent en l’àmbit professional i personal.

Traumatologia Veterinaria i Cirurgia | Eduard Pujades | Hospital Veterinari del Mar

EDUARD PUJADES

GERENT i VETERINARI
ESPECIALISTA EN CIRURGIA
I TRAUMATOLOGIA

Cirugía Veterinaria y Mínima Invasión | Carles Olmedo | Hospital Veterinario del Mar

CARLES OLMEDO

GERENT i VETERINARI
ESPECIALISTA EN CIRURGIA
I MÍNIMA INVASIÓ
Cirugía Veterinaria | Elvira Deffontis | Hospital Veterinario del Mar

GABRIEL CARBONELL

ESPECIALISTA SERVEI D’CIRURGIA I TRAUMATOLOGIA . RESIDENT ECVS

Veterinario Medicina Interna y Neurologóa | Laura di Filippo | HV del Mar

LAURA DI FILIPPO

VETERINÀRIA ESPECIALISTA
EN MEDICINA INTERNA
I NEUROLOGIA
Oncología veterinaria y medicina interna | Lluís Benítez | HV del Mar

LLUÍS BENITEZ

VETERINARI ESPECIALISTA
ENONCOLOGIA Y
MEDICINA INTERNA
Oftalmología Veterinaria | Natalia Curull | Hospital Veterinario del Mar

NATALIA CURULL

VETERINÀRIA ESPECIALISTA
EN
OFTALMOLOGIA

Urgencias Veterinarias | Marta Hita | Hospital Veterinario del Mar

MARTA HITA

VETERINÀRIA ESPECIALISTA
EN CURES INTENSIVES
I URGÈNCIES
Veterinario Diagnóstico por la imagen | Gonzalo Sanz | Hospital Veterinario del Mar

GONZALO SANZ

VETERINARI ESPECIALISTA
EN DIAGNÒSTIC
PER LA IMATGE

Veterinario Gatos Barcelona | Isabel Frías | Hospital Veterinario del Mar

ISABEL FRÍAS

VETERINÀRIA ESPECIALISTA
EN
MEDICINA FELINA

Veterinario Exóticos | Eduard Armengol | Hospital Veterinario del Mar

EDUARD ARMENGOL

VETERINARI ESPECIALISTA
EN
ANIMALS EXÒTICS

Veterinario 24 horas | Alba Badia | Hospital Veterinario del Mar

SARA PARRA

VETERINÀRIA ESPECIALISTA
A ANESTÈSIA

Cirugía Veterinaria | Elvira Deffontis | Hospital Veterinario del Mar

ELVIRA DEFFONTIS

VETERINÀRIA
EN EL
SERVEI DE CIRURGIA

Veterinario 24 horas | Alba Badia | Hospital Veterinario del Mar

ITZIAR MARTINEZ

VETERINÀRIA INTERNA
AL SERVEI DE CIRURGIA

Veterinario 24 horas | Alba Badia | Hospital Veterinario del Mar

ALBA BADIA

VETERINÀRIA ESPECIALISTA ENVETERINÀRIA
CLÍNICA

Veterinario 24 horas | Alba Badia | Hospital Veterinario del Mar

NEUS VIÑAS LLOBET

VETERINÀRIA ESPECIALISTA ENVETERINÀRIA
CLÍNICA

Veterinario 24 horas | Alba Badia | Hospital Veterinario del Mar

YARAIT PRADA ESTEVE

VETERINÀRIA ESPECIALISTA ENVETERINÀRIA
CLÍNICA

Veterinario 24 horas | Alba Badia | Hospital Veterinario del Mar

ANDREA MIRALL

VETERINÀRIA ESPECIALISTA ENVETERINÀRIA
CLÍNICA

Urgencias Veterinarias | Marta Hita | Hospital Veterinario del Mar

TONI TABENI

VETERINARI ESPECIALISTA EN
VETERINÀRIA GENERALISTA

Veterinario 24 horas | Alba Badia | Hospital Veterinario del Mar

NÚRIA RODRIGUEZ

VETERINÀRIA ESPECIALISTA ENVETERINÀRIA
CLÍNICA

Urgencias Veterinarias | Marta Hita | Hospital Veterinario del Mar

SARA LLACUNA

VETERINÀRIA INTERNA
AL SERVEI DE CURES INTENSIVES
I URGÈNCIES

UCI Veterinaria | Silvia Santigosa | Hospital Veterinario del Mar

ALEXANDRA SERRA

AUXILIAR VETERINÀRIA RESPONSABLE
DEL SERVEI DE UCI

Servicio Referencia Veterinaria | Laia Sánchez | HV del Mar

LAIA SANCHEZ

AUXILIAR VETERINÀRIA
I RESPONSABLE DEL
SERVEI DE REFERÈNCIA
Servicio Referencia Veterinaria | Laia Sánchez | HV del Mar

SABINA REVILLA

AUXILIAR VETERINÀRIA
RESPONSABLE DEL
SERVEI DE REFERÈNCIA

Recepción Veterinaria | Queralt Llobet | Hospital Veterinario del Mar

QUERALT LLOBET

AUXILIAR VETERINÀRIA
RESPONSABLE DEL
SERVEI DE RECEPCIÓ

Hospital Veterinario Barcelona | UCI | Marta de la Torre

CRISTINA Povo

AUXILIAR VETERINÀRIA
D’ QUIRÒFAN

UCI Veterinaria | Grecia Karina Gonzales | HV del Mar

GRÈCIA KARINA GONZALES

AUXILIAR VETERINÀRIA
D’ QUIRÒFAN

UCI Veterinaria | Míriam García | Hospital Veterinario del Mar

MIRIAM GARCIA

AUXILIAR VETERINÀRIA
D’UCI
UCI Veterinaria | Silvia Santigosa | Hospital Veterinario del Mar

SILVIA SANTIGOSA

AUXILIAR VETERINÀRIA
D’UCI
Hospital Veterinario Barcelona | UCI | Marta de la Torre

MARTA DE LA TORRE

AUXILIAR VETERINÀRIA
D’UCI
UCI Veterinaria | Grecia Karina Gonzales | HV del Mar

SUSANA PEDROSA FERREIRA

AUXILIAR VETERINÀRIA
D’UCI

UCI Veterinaria | Grecia Karina Gonzales | HV del Mar

EVA PETIT BALCELLS

AUXILIAR VETERINÀRIA
D’UCI

UCI Veterinaria | Grecia Karina Gonzales | HV del Mar

CRISTINA Beriso

AUXILIAR VETERINÀRIA
D’UCI

Hospital Veterinario Barcelona | UCI | Marta de la Torre

JAVI PASCUAL TUNÍSIA

AUXILIAR VETERINARI
D’UCI

UCI Veterinaria | Míriam García | Hospital Veterinario del Mar

AITOR DANIEL GARCÉS

AUXILIAR VETERINARI
D’UCI

Veterinario Exóticos | Eduard Armengol | Hospital Veterinario del Mar

ALBA VÁZQUEZ

AUXILIAR VETERINÀRIA DE
ANIMALS EXÒTICS

Recepción Hospital Veterinario del Mar | Soraya de la Fuente

MERCÈ RODRIGUEZ HIDALGO

AUXILIAR VETERINÀRIA
DE RECEPCIÓ

Recepción Hospital Veterinario del Mar | Soraya de la Fuente

NURIA CARRANZA FERRES

AUXILIAR VETERINÀRIA
DE RECEPCIÓ

Recepción Hospital Veterinario del Mar | Soraya de la Fuente

LEYRE SIMÓN

AUXILIAR VETERINÀRIA
CLÍNICA

Contabilidad y Gestión Administrativa | Marta Gago | Hospital Veterinario del Mar

MIREIA HERRERA

Contabilidad y Gestión Administrativa | Marta Gago | Hospital Veterinario del Mar

MARTA GAGO

COMPTABILITAT I
GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contabilidad y Gestión Administrativa | Marta Gago | Hospital Veterinario del Mar

EDELMIRA ZARATE CARICARI

¿VOLS treballar amb nosaltres?

Envía'ns el teu CV
    Adjuntar CV