La medicina general d’Hospital Veterinari del Mar es divideix en diverses branques.

-Primera visita i cura del cadell. Es presenta una explicació inicial de les cures bàsiques i necessàries del nouvingut, i s’estableix una planificació de les desparasitacions,  vacunes anuals i revisions que cal per garantir la màxima qualitat de vida.

-Medicina interna. Aquesta branca s’encarrega d’arribar al diagnòstic específic, a més de garantir el tractament de cada problema relacionat amb tots els òrgans vitals i les seves interferències, així com cada patologia específica de cada sistema o aparell que forma part dels éssers vius.

-Revisió de geriàtrics. Ja que arribats a l’edat adulta, la mascota pot amagar una patologia subclínica, és a dir, que pateixi i sofreixi, però amb absència de signes evidents per al propietari.”