Entre d’altres serveis que oferim a la Clínica Veterinària del Mar , destacar el servei d’analítiques veterinàries.

Servei d'analítiquesDonat que a la Clínica Veterinària del Mar oferim un servei integral als nostres pacients, també disposem d’un laboratori complet amb equips d’analítiques que ens permeten obtindré resultats de la forma més ràpida possible per poder subministrar tractament als nostres pacients els més precisos possible i evitar esperes innecessàries. També ens permeten realitzar analítiques d’urgències en pacients crítics per tal de poder donar un pronòstic als propietaris en el moment d’ingrés dels animals.

Clínica Veterinària del Mar – Marina, 69 Barcelona. 93 0217812

info@veterinariadelmar.com

Si ens regala el seu cor, cuidem-lo!