A la Clínica Veterinària del Mar es disposa d’un modern equip de radiodiagnòstic digital directe. El fet que l’equip sigui un sistema digital fa que la imatge sigui enregistrada en un ordinador permetent realitzar càlculs i modificacions per obtindre una màxima qualitat d’imatge. A més a més, el fet de que l’equip sigui directe, i no de rebel·lat com els antics equips de radiologia, permet als veterinaris del centre poder realitzar radiografies de la forma més àgil possible i evita tindre que mantindre l’animal en postures inòomodes i poder entregar al propietari una copia de les imatges al mateix moment.

Afegir que degut als grans avantatges i possibilitats de diagnòstic que ofereix un ecògraf, a la Clínica Veterinària del Mar disposem d’un equip d’imatge ecogràfic que permet realitzar en qualsevol moment una ecografia per diagnosticar problemes com obstruccions intestinals, alteracions renals… d’aquesta manera i en cas que sigui necessari un tractament quirúrgic d’urgències evitar retards innecessaris i un empitjorament del pronòstic innecessari.

Tot això permet oferir al propietari una excel·lent qualitat en el servei de diagnòstic per imatge ja sigui de patologies o fractures òssies, alteracions d’òrgans abdominals o alteracions cardíaques entre altres.

Radiologia ecografia veterinaria