Distòcia en gosses i gates

Distòcia en gosses i gates

DISTÒCIA EN GOSSES I GATES Barcelona, septembre 2023| Distòcia en gosses i gates. Caso Clínic d’Aglaia Barta, veterinària del servei de UCI i emergències del Hospital Veterinari del Mar. DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA La distòcia és la incapacitat de parir sense la...
Dilatació I torsió gàstrica en una gossa mastí.

Dilatació I torsió gàstrica en una gossa mastí.

DILATACIÓ I TORSIÓ GÁSTRICA EN UNA GOSSA MASTÍ. Barcelona, maig 2023 | Dilatació i torsió gàstrica en una gossa mastí. Cas Clínic de Thaís Martín Rubia, auxiliar veterinària de l’Hospital Veterinària de la Mar.   DATOS DEL PACIENTE Y DESCRIPCIÓN DEL...
L’esterilització i castració en petits animals

L’esterilització i castració en petits animals

L’ESTERILITZACIÓ I CASTRACIÓ EN PETITS ANIMALS Barcelona, maig 2022| L’esterilització i castració en petits animals. Article Clínic d’Itziar Martinez, Veterinària Cirurgiana de l’Hospital Veterinària de la Mar. INTRODUCCIÓ Els motius més comuns...
Obstrucció per cos estrany

Obstrucció per cos estrany

OBSTRUCCIÓ PER COS ESTRANY Barcelona, abril 2022 | Obstrucció per cos estrany. Cas Clínic d’Elvira Deffontis, veterinaria cirurgiana de l’Hospital Veterinaria del Mar.   DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA Els cossos estranys digestius són la causa més comuna de...
Massa abdominal en una rata sènior

Massa abdominal en una rata sènior

MASSA ABDOMINAL EN UNA RATA SÈNIOR Barcelona, març 2022| Massa abdominal en una rata sènior. Cas Clínic de Paula Yaguez, responsable del servei d’animals exòtics del Hospital Veterinaria del Mar. DADES DEL PACIENT I DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA Barbie és la rata de...