UROLITIASIS EN UNA FURA

Barcelona, Novembre 2019| Urolitiasis en fura. Cas Clínic d’Eduard Armengol, especialista del servei d’animals exòtics l’Hospital Veterinari de la Mar

Vídeo cas

DADES DEL PACIENT I DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA

Babu, una fura mascle, no castrat, de 6 anys, es va presentar d’urgències a l’Hospital Veterinari de la Mar amb molt de dolor abdominal, tenesme (contraccions violentes a causa de dificultat a defecar o orinar) i disúria (dolor en orinar).

EXAMEN FÍSIC I DIAGNÒSTIC

En l’exploració física es va evidenciar la presència de globus vesical (bufeta dura i distesa a causa de l’acumulo d’orina), juntament amb dolor abdominal i agressivitat exacerbada pel dolor.

De manera urgent, el servei d’animals exòtics de l’hospital, li va instaurar tractament analgèsic de cobertura per a preservar la seva salut.

Posteriorment, prevenint la gravetat del pronòstic, se li va realitzar una radiografia per a valorar l’estat de la bufeta i poder esclarir la causa del problema.

Les radiografies van evidenciar que la bufeta estava distesa i plena de partícules de radioopacitat mineral, compatibles amb uròlits (pedres en les vies urinàries). (Figura 1)

Urolitiasis en un hurón

Figura 1

També es van observar en diferents zones de la uretra, obstruint la sortida de l’orina i causa del globus vesical.

Quan es produeix una obstrucció urinària, el risc que s’acumulin els tòxics que s’eliminen en l’orina és molt elevat, produint aquests, greus intoxicacions en l’organisme.

A més a més, la formació de càlculs pot ser indicatiu que el ronyó no té bona funcionalitat.

Per aquesta raó, es va indicar la necessitat de fer un abordatge analític complet per a valorar l’estat general de l’animal.

Afortunadament, en el cas de Bubu els valors obtinguts es trobaven dins dels paràmetres de la normalitat, resultant ser el diagnòstic definitiu d’urolitiasis greu en bufeta i uretra.

TRACTAMENT

Revelada la causa del dolor, la ràpida actuació era crucial pel que es va procedir al sondatge urinari amb l’objectiu de desobstruir la uretra i permetre l’evacuació d’orina.

Urolitiasis en un hurón

Figura 2

Aquest procés redueix el risc de trencament de la bufeta a causa de la pressió que exerceix l’orina.

Una vegada sondat, es va mantenir amb aquesta per a facilitar la sortida d’orina.

Es va procedir a hospitalitzar a Bubu, 24-48h, per a la seva estabilització, per a posteriorment abordar-li quirúrgicament per a l’extracció dels uròlits. (Figura 2)

El tractament indicador és quirúrgic.
La cirurgia consisteix a realitzar una cistotomia (incisió en la bufeta urinària per a accedir al seu interior) i extreure així els uròlits.

(Figura 3 i 4)

Urolitiasis en un hurón

Figura 3

Urolitiasis en un hurón

Figura 4

La petita grandària de l’animal requereix certa destresa quirúrgica, així com la necessitat de l’extracció completa de totes les pedres, per a garantir la seva completa recuperació, i evitar una nova obstrucció. (Figura 5)

Urolitiasis en un hurón

Figura 5

EVOLUCIÓ

La cirurgia va ser un èxit, i 24h després, després de ser hospitalitzat per al control del dolor, i després de recuperar la capacitat d’orinar, Bubu va obtenir l’alta amb tractament analgèsic i antibiòtic.

Una setmana després, l’evolució era favorable, i sense problemes per a orinar, la seva recuperació era evident.

Serà crucial la realització de revisions periòdiques, així com modificar la dieta per tal de prevenir la formació de nous uròlits, però Bubu, de nou, porta una vida totalment normal.

Per a conèixer més casos clínics sobre animals exòtics, pots conèixer la història del conill Teodor: https://veterinariadelmar.com/ca/dilatacio-obstruccio-gastrica-conills-veterinaris-barcelona/