Sondatge per obstrucció uretral en gat

,

SONDATGE PER OBSTRUCCIÓ URETRAL EN GAT

Barcelona, juny 2022 | Sondatge per obstrucció uretral en gat. Cas Clínic de Susana Pedrosa, auxiliar veterinaria del servei d’uci del Hospital Veterinaria del Mar. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA

Els gats mascles poden desenvolupar fàcilment una obstrucció uretral, com a resultat de tampons de material inflamatori, mucositat, càlculs o espasmes per dolor.

Conseqüentment, apareixen signes com a vòmits, pèrdua d’apetit o letargia (somnolència i falta d’energia i agilitat), que alerten el propietari.

Sens dubte, aquesta situació és una emergència mèdica que s’ha de tractar el com més aviat millor.

 

DIAGNÒSTIC I PROCEDIMENT ENFRONT UNA OBSTRUCCIÓ URETRAL

El terme FLUTD (Feline Lower Urinary Tract Disease) s’usa per a denominar un conjunt de malalties que afecten el tracte urinari inferior (bufeta i uretra).

Aquest engloba causes com, urolitiasis, infecció de vies urinàries baixes, neoplàsies, quadres neurològics, alteracions congènites de vies urinàries, que en conseqüència poden desencadenar obstrucció o no.

La majoria dels casos es donen per una cistitis idiopàtica, però per a arribar a això cal descartar primerament uns altres possibles diagnòstics

Per això, si el pacient està estable, primerament es procedeix a realitzar un estudi radiològic i ecogràfic que ens permeti detectar o descartar la presència de càlculs urinaris causants d’aquesta obstrucció.

 

Radiografía exhibe la presencia de números cálculos urinarios

 

Seguidament, se seda el pacient per a procedir al sondatge urinari que permetrà eliminar l’obstrucció de la uretra.

Primerament, es rasura i es desinfecta la zona. A continuació s’exterioritza el penis i es tria la sonda que més s’adeqüi a aquest. Finalment, en un ambient estèril, es torna exterioritzar el penis, es desinfecta novament i es col·loca acuradament la sonda.

Procés de sondatge

En cas d’haver detectat càlculs causants de l’obstrucció, amb el mateix sondatge s’empenyen cap a la bufeta mitjançant hidropropulsión retrògrada, eliminant l’obstrucció uretral, o l’espasme que l’està produint.

Una vegada col·locada acuradament la sonda, de seguida, es fixa amb punts i s’agafa mostra d’orina per a urianálisis i cultiu d’orina.

Per a finalitzar, es connecta un sistema de recol·lecció d’orina tancat a la sonda urinària, a partir del qual es controla la quantitat i l’aspecte de l’orina produïda.

Colocación del sistema cerrado

 

EVOLUCIÓ

El sondatge se sol mantenir durant diversos dies. És en funció de la producció,  l’aspecte d’aquesta, i l’estat de l’animal que es decideix retirar-lo.

Una vegada retirada la sonda, es vigila durant unes hores la capacitat del pacient d’orinar amb normalitat, controlant que no es repeteixi novament un quadre d’obstrucció.

De fer-ho amb normalitat es procedeix a la seva alta.

 

CONCLUSIONS

És important estar atent als petits canvis comportamentals de les nostres mascotes, podent així detectar un problema en un estadi inicial.

Especialment en els casos d’obstrucció urinària, detectant-les a temps, s’eviten complicacions secundaries que podrien afectar greument la salut del nostre gat

Pots conèixer més sobre el la marte mèdica del FLUTD i el seu maneig clínic visualitzant el webinar de les nostres companyes de Medicina Felina i Cures intensives en el següent enllaç; o conèixer més casos sobre obstrucció per càlculs visitant el nostre cas clínic de Urolitiasis en una fura.

.