COS ESTRANY

OBSTRUCCIÓ PER COS ESTRANY

Barcelona, abril 2022 | Obstrucció per cos estrany. Cas Clínic d’Elvira Deffontis, veterinaria cirurgiana de l’Hospital Veterinaria del Mar.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA

Els cossos estranys digestius són la causa més comuna de cirurgia gastrointestinal.

L’animal sol acudir a consulta veterinària perquè ha ingerit un cos estrany que després de la seva digestió ha generat una obstrucció intestinal, donant lloc a signes clínics altament inespecífics com ara: vòmits, anorèxia i dolor abdominal.

Els signes clínics poden variar segons la localització del cos estrany, material, durada i severitat de l’obstrucció.

Després del seu diagnòstic, normalment mitjançant proves d’imatge com a ecografia abdominal i/o radiografia, el tractament d’elecció per al cos estrany és la cirurgia gastrointestinal, encara que en alguns casos, depenent de la localització d’aquest, pot realitzar-se mitjançant mínima invasió.

 

DADES DEL PACIENT

Es presenta en consulta Teo, un gatet de 8 mesos, que estava jugant amb els retoladors de la seva propietària.

Durant el dia va començar a presentar vòmits intermitents i desinterès pel menjar. A més, estava més xafat de l’habitual i no tenia ganes de jugar.

Després de no cessar els vòmits, els propietaris van decidir acudir al centre per a valorar l’estat del seu animal.

DIAGNÒSTIC

Després de la seva exploració física general en consulta, se li van efectuar les proves i analítiques necessàries..

Mitjançant proves d’imatge se li va diagnosticar un cos estrany digestiu a nivell de jejú que estava generant una obstrucció intestinal.

COS ESTRANY

Imatge radiogràfica cos estrany

Donada la localització del cos estrany i la clínica de l’animal, el tractament d’elecció és quirúrgic.

 

TRACTAMENT

Teo s’havia menjat un dels taps dels retoladors amb els quals estava jugant, i lamentablement s’havia quedat obstruït en l’intestí.

En aquest cas, el procediment d’elecció va ser l’enterotomía.

cos estrany

Enteretomia

L’enterotomía consisteix en la realització d’una incisió en la paret de l’intestí que penetri fins a la llum, generalment indicada per a l’eliminació de cossos estranys.

 

EVOLUCIÓ

El tap del retolador va poder treure’s sense cap complicació.

cos estrany

Cos estrany extret

El pronòstic global de les obstruccions per cos estrany focal és favorable en el 92%-88% dels casos.

Després de 24 hores d’hospitalització per a maneig i control del dolor, administració de medicacions i control de complicacions secundàries, Teo va poder anar-se’n d’alta.
Encara que continua jugant amb tot el que es troba, per sort de moment, no ha tingut cap altre esglai.

Per a conèixer més cosos sobre cossos estranys, pots conèixer la història de Kiwi, en el seu cas clínic, o la de Goosee, al nostre canal de YouTube; un gatet d’un mes, que va mossegar la tetina del biberó i la hi va empassar.