Mossegada de serp en un gos.

MOSSEGADA DE SERP EN UN GOS

Barcelona, octubre 2023| Mossegada de serp en un gos. Cas Clínic d’Alba Badía, veterinària del servei de Medicina Interna del Hospital Veterinari del Mar.

 

INTRODUCCIÓ A LES MOSSEGADES DE SERP

La principal causa de mossegada de serp a Espanya és la mossegada d’escurçó.

L’escurçó áspid (Vipera aspis) és l’espècie que és present a Catalunya. Aquestes hibernen, per la qual cosa les mossegades es produeixen de març a octubre.

Les mossegades solen localitzar-se freqüentment, tant en humans com en gossos, a les extremitats.

Els casos descrits de mossegades d’escurçó en gossos reporten l’aparició de fallada renal aguda i trastorns de la coagulació.

 

DADES DEL PACIENT I ANAMNESI

Es presenta a l’Hospital Veterinari de la Mar Thor, un gos mascle castrat de 2 anys.

Els seus propietaris expliquen que dos dies enrere havien estat passejant pel riu i que a l’hora de pujar al cotxe van veure que la seva mascota tenia l‘extremitat molt inflamada.

Van acudir directament a una clínica veterinària de la zona. Allí, davant la sospita d’una ferida penetrant per una espiga, els van recomanar iniciar tractament amb antibiòtic i cortisona.

A les 12 hores Thor va començar a mostrar dolor marcat en l’extremitat afectada, estava molt feble i li costava respirar.

De manera urgent, els propietaris van tornar a la clínica. Allí li van realitzar analítiques de sang.

Els resultats van mostrar que l’animal tenia anèmia, leucocitosis, trombocitopènia i azotemia (augment del valor de creatinina i urea en sang). Se li va recomanar ingrés hospitalari urgent.

Mossegada extremitat Thor

INGRÉS HOSPITALARI

En arribar a l’hospital, Thor s’ingressa directament en l’àrea de vigilància intensiva.

El seu examen físic general mostra unes mucoses pàl·lides i molt seques, taquicàrdia, hipotensió i taquipnea.

Se li col·loca un catèter intravenós i s’inicia fluïdoteràpia agressiva amb la finalitat de revertir el xoc hipovolèmic que presenta.

També es va iniciar el tractament amb fàrmacs analgèsics i es monitoren totes les seves constants vitals per a tenir un control continu de la seva evolució.

Es complementen les analítiques amb proves de coagulació, obtenint un resultat alterat, i un urianalisis per a veure la funcionalitat dels ronyons.

PROVES DIAGNÒSTIQUES I TRACTAMENT

En aquesta última prova s’observa que l’animal presenta isostenuria (incapacitat de concentrar l’orina) i cilindruria (presència de cilindres en l’orina), indicant una fallada renal aguda.

Amb la finalitat de controlar l’anèmia i l’alteració en els temps de coagulació es realitza una transfusió de concentrat d’eritròcits i una de plasma fresc congelat.

Així mateix es realitza un sondatge urinari per a monitorar la producció d’orina.

Durant les primeres 24 hores d’ingrés Thor està oligúric, és a dir, produeix una quantitat d’orina menor a la normal a causa del mal en els seus ronyons.

Controlant de manera exhaustiva la fluïdoteràpia que necessita el pacient a cada moment, després de diversos dies d’ingrés, s’aconsegueix revertir la fallada renal i es normalitza la seva producció d’orina.

Thor amb control de constants i fluïdoteràpia agressiva amb la finalitat de revertir el xoc hipovolèmic

CONCLUSIÓ

Les mossegades de serps a Catalunya són reals.

Davant una situació similar, o la sospita d’una mossegada d’escurçó és de vital importància realitzar analítiques sanguínies en el moment d’arribada del pacient.

Aplicar un tractament hospitalari al més aviat possible és vital per a un pronòstic favorable.

 

Vols conèixer més casos clínics d’urgències, desencadenats per ferides en extremitats? No et perdis el cas de Gogh