LUXACIÓ EN L’ARTICULACIÓ DEL COLZE

,

LUXACIÓ EN L’ ARTICULACIÓ DEL COLZE

Barcelona, Març 2017|Luxació en l’articulació del colze en Bichón Maltès adult. Cas Clínic d’Eduard Pujades, responsable del servei de traumatologia de l’Hospital Veterinari del Mar.

DADES DEL PACIENT I DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA

Nala, una Bichón Maltès no esterilitzada de 12 anys d’edat, es va presentar d’urgències a l’Hospital Veterinari del Mar per una coixera marcada en l’extremitat anterior esquerra, i dolor en l’articulació del colze.

Després d’una baralla amb un altre gos, els seus propietaris havien detectat que presentava ferides profundes en el cos, i una clara dificultat en la mobilitat, no sostenint-se en una de les extremitats anteriors.

Sense poder determinar-ne una lesió evident, ni en l’extremitat ni en l’articulació, i front el dolor que detectaven en Lluna en l’articulació del colze, van decidir acudir a la recerca d’ajuda.

EXAMÉN FÍSIC I DIAGNÒSTIC

En l’exploració física general, Nala presentava ferides penetrants en el coll i al cap.

A més a més, tenia una marcada coixera en una extremitat anterior, resultant-li molt dolorosa la manipulació durant la flexió i palpació de l’articulació del colze, humer i l’escàpula.

Mostrava una lleugera taquipnea i taquicàrdia, causada pel dolor de les lesions.

Per sort però, la resta de constants i examen físic eren estables.

Després de realitzar una exhaustiva exploració per a descartar talls o lesions evidents que poguessin ser també causants d’aquesta coixera, es va indicar la necessitat de realitzar proves d’imatge.

Les radiografies no van evidenciar cap fractura ni fissura.

Lamentablement però, sí es va visualitzar una clara imatge de luxació en l’articulació del colze. (Figura 1 i 2)

Figura 1

Figura 2

En les luxacions en articulació de colze, la part inferior de l’articulació, on es troben el radi i el cúbit, es desplaça cap al lateral.

De no corregir-se, aquesta perd la seva funcionalitat.

Davant aquesta situació, tractant de resoldre el problema ràpidament, es va indicar la necessitat de recol·locar l’articulació, sota sedació.

TRACTAMENT

Abans de la recol·locació del colze, és vital examinar detingudament les radiografies, a la recerca de petites fractures i lesions per avulsió.

L’absència d’aquestes lesions, permet resoldre el problema, recol·locant l’articulació manualment en el seu lloc, i immobilitzant l’articulació, s’aconsegueix una recuperació en un breu període de temps.

Per contra, quan aquest abordatge no és factible, o la lesió s’ha produït amb molta anterioritat, impedint la recol·locació manual, és imprescindible la intervenció quirúrgica, per a posicionar l’articulació en el seu lloc.

A vegades és fins i tot necessari replicar les funcions dels lligaments originals.

Afortunadament, Nala presentava una lesió neta, per la qual cosa ràpidament es va procedir a la seva resolució.( Figura 3 )

Figura 3

Posteriorment a un abordatge analític general, en què tots els paràmetres estaven correctes, es va sedar i es recol·loco l’articulació.

Al no observar cap inestabilitat posterior, es va indicar la necessitat de repòs absolut, i un breu tractament de antinflamatori.

EVOLUCIÓ

A la setmana del traumatisme, Nala va acudir a revisió, per a avaluar l’estabilitat de l’articulació, i valorar la possibilitat d’introduir de nou l’activitat física. (Figura 4)

Figura 4

Satisfactòriament, es va observar molt bona evolució, no presentant ni tan sols coixera.

Per aquest motiu, sota unes controlades pautes, se li va donar l’alta, permetent-li recuperar gradualment la seva vida normal.