grupos sanguíneos

GRUPS SANGUINIS EN GOSSOS I GAT

Barcelona, gener 2022 | Grups sanguinis en gossos i gats. Article clínic de Miriam García, auxiliar veterinària del servei d’UCI i urgències de l’Hospital Veterinària de la Mar.

 

Igual que nosaltres, els nostres companys de quatre potes també posseeixen diversos grups sanguinis que són completament diferents dels nostres.

A l’hora d’aplicar la medicina transfusional d’una forma segura és vital coneixe’ls

DESCRIPCIÓ

El tipus de sang de cada animal ve determinat pels antígens de la superfície dels glòbuls vermells d’aquest.

grups sanguínis

Exemple de tests de tipatges comercial pel tipatge de sang de gos i gat

 

En els gossos, el sistema per a classificar els seus tipus sanguinis és: DEA (Dog Erythrocyte Antigen).

Gràcies a aquest mètode podem comptar fins a vuit grups: DEA-1.1., DEA-1.2., DEA-3, DEA-4, DEA-5, DEA-6, DEA-7 i DEA-8.

Ara bé, dins d’aquests grups, el més important i que provoca un gran risc de reaccions adverses, a causa del seu major poder antigènic, és el DEA 1.1. Pel que, els gossos que siguin DEA 1.1 negatius es consideressin els donants idonis, universals.

En els gats utilitzem el sistema AB per a classificar els tipus de sang, i existeixen fins a tres grups: l’A, el B i el AB.

La gran majoria dels gats són del tipus A, molt menys habitual són els tipus B (sobretot hi ha major prevalença en races com per exemple British, Persa o Devon Rex) i molt rar el tipus AB.

Grups sanguínis

Tipatge de sang de gat amb resultat TIPUS B

DADES RELLEVANTS

Una curiositat en els gossos, és que ells no neixen amb anticossos preformats contra altres grups sanguinis.

És a dir, és molt difícil que en la primera transfusió que rebin siguin capaces de destruir els glòbuls vermells de la sang del donant, i no serà fins passats quatre o cinc dies aproximadament d’aquesta primera transfusió, que el seu cos desenvolupi anticossos contra la sang d’un donant no compatible amb la seva pròpia.

Ben diferent és en el cas dels gats, que des del naixement ja posseeixen anticossos naturals contra els altres grups sanguinis diferents del propi.

Equip de transfusió sanguínia

Transfusió sanguínia en gat

CONCLUSIONS

La medicina transfusional pot ajudar a salvar vides sempre que sigui realitzada coneixent el tipus de sang i grups sanguinis, per a evitar reaccions adverses i que tot el procés sigui segur.

A l’Hospital Veterinaria del Mar treballem al costat del Banc de Sang d’Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona per a poder oferir als nostres pacients els hemoderivats que necessitin les 24 hores.

Mitjançant tests ràpids duem a terme la tipificació del grup sanguíni obtenint resultats en minuts.