DISTÒCIA EN GOSSES I GATES

Barcelona, septembre 2023| Distòcia en gosses i gates. Caso Clínic d’Aglaia Barta, veterinària del servei de UCI i emergències del Hospital Veterinari del Mar.

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA

La distòcia és la incapacitat de parir sense la intervenció del veterinari.

Cadells nounats d’una gossa amb distòcia

La gestació de les gosses dura aproximadament 63 dies (56-72 dies) i la de les gates uns 65 dies (52-74 dies).

Existeixen múltiples factors de risc de distòcia, com per exemple la raça (races miniatura o petites), un número molt elevat o massa baix de cadells, obesitat o dèficits nutricionals en la mare, mala col·locació del cadell o obstrucció del canal del part i fractures pelvianes anteriors mal soldades.

 

SIGNES CLÍNICS: ¿QUAN HEM DE PREOCUPAR-NOS?

Hem de preocupar-nos de risc de distòcia quan:

  • La gestació es prolonga més de 71-72 dies en cas de desconèixer el dia de munta (o >65 dies en cas de fecundar sota supervisió veterinària).
  • Si la mare té contraccions febles (“estreny i deixa d’estrènyer”) sense expulsar un cadell durant més de 4 hores per al primer o durant més de 2 hores entre cadells.
  • Quan la mare té contraccions fortes (“estreny tota l’estona”) durant més de 30 minuts.
  • Si veiem un cadell aturat i bloquejat
  • No s’expulsa la placenta després de sortir el cadell
  • La mare expulsa material verdós-negrós sense expulsió d’un cadell.
  • La mare està feble o té signes de malaltia
  • Altres causes com una hemorràgia durant el part

 

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT

El diagnòstic d’una distòcia es basa en els signes clínics i en proves d’imatge.

La radiografia abdominal ajudarà a constatar el número, grandària, posició i possible estat dels cadells, a més del diàmetre de la pelvis, i l’ecografia abdominal permetrà conèixer la viabilitat dels cadells.

Radigrafía de gossa amb distòcia

A més, es realitzarà una analítica sanguínia de la mare per a saber el seu estat de salut.

Segons l’estat de la mare i dels cadells, així com de la causa de la distòcia, s’optarà per la manipulació obstètrica, el tractament mèdic o el tractament quirúrgic (cesària).

Hem de recordar que sempre es prioritzarà la vida de la mare davant la dels cadells.

COSES A RECORDAR

Per a poder estar preparats davant una distòcia o qualsevol complicació és molt important portar un control de gestació i acudir a les revisions estipulades pel veterinari.

És de vital importància una correcta alimentació de la mare durant el període de gestació com en el post-part ja que durant aquest període augmenten molt les seves necessitats energètiques.

Quan iniciï el part, hem de disminuir tota font d’estrès per a la mare per a evitar retardar el part i si veiem algun signe d’alarma ens posarem en contacte amb el nostre veterinari.

Habilitats

, , , , , , , , , , , ,

Publicat el

05/09/2023