instal-lacions

hospital veterinari del mar

instal-lacions

EQUIPS D’ÚLTIMA GENERACIÓ

Quiròfans equipats amb els últims avenços tecnològics, TAC i fluoroscopi, hospitalització monitoritzada, laboratori propi, radiografies i ecografies d’alta definició…

OBERTS 24 HORES

A qualsevol hora pots comptar amb el nostre equip veterinari per atendre la teva mascota en cas d’URGÈNCIA. Estem sempre preparats per rebre’t.

ATENCIÓ I SEGUIMENT PERSONALITZATS

Pensem que cada mascota és diferent, i així actuem, adaptant-nos a les seves necessitats particulars i prioritzant la comunicació i la participació del propietari.

CAT FRIENDLY
I EXÒTICS

Zones i aparatologia exclusives per a felins i exòtics.

EQUIPS D’ÚLTIMA GENERACIÓ

Quiròfans equipats amb els últims avenços tecnològics, TAC i fluoroscopi, hospitalització monitoritzada, laboratori propi, radiografies i ecografies d’alta definició…

ATENCIÓ I SEGUIMENT PERSONALITZATS

Pensem que cada mascota és diferent, i així actuem, adaptant-nos a les seves necessitats particulars i prioritzant la comunicació i la participació del propietari.

OBERTS 24 HORES

A qualsevol hora pots comptar amb el nostre equip veterinari per atendre la teva mascota en cas d’URGÈNCIA. Estem sempre preparats per rebre’t.

CAT FRIENDLY I EXÒTICS

Zones i aparatologia exclusives per a felins i exòtics.

¡BENVINGUTS A L’HOSPITAL VETERINARI DEL MAR,
segueix el “timeline” per conèixer pas a pas el nostre hospital!

Hospital Veterinario del Mar

Hospital Veterinari 24h Barcelona i rodalies

A qualsevol hora pots comptar amb el nostre equip veterinari per atendre la teva mascota en cas d’urgència. Estem sempre preparats per rebre’t.

Recepción Hospital Veterinario del Mar

Recepció i Atenció al client

Un ampli equip d’auxiliars veterinaris, resolen les necessitats primàries dels nostres pacients, identifiqui i solucioni les necessitats dels clients i realitzi la millor selecció davant de les urgències rebudes.

Una atenció continuada de la centraleta telefònica, permet la gestió de l’agenda d’especialistes i serveis veterinaris, mantenint una comunicació constant amb proveïdors, laboratoris, veterinaris, i propietaris.

Tienda para mascotas en Hospital Veterinario del Mar

Botiga

L’àmplia selecció de productes especialitzats per a mascotes de la nostra botiga, cobreix les necessitats bàsiques que qualsevol mascota pugui tenir en el seu dia a dia, oferint alimentació, productes d’higiene i joguines d’alta qualitat.

Hospital Veterinario del Mar | Sala de espera Cat Friendly

Sala espera 2, CATFRIENDY

D’acord amb la qualificació de diploma d’Or, com Hospital Cat friendlyr reconegut per la ISFM, una sala d’espera diferenciada i adaptada per a felins, respon a les necessitats mediambientals i característiques d’aquesta espècie.

Hospital Veterinario del Mar | Sala de espera 1

Sala espera 1

Les nostres innovadores instal·lacions veterinàries ofereixen la distribució d’una àmplia sala d’espera, on zones diferenciades, permeten l’espera simultània de diferents pacients, mentre esperen el seu torn o l’obtenció de proves diagnòstiques.

Hospital Veterinario del Mar | Consulta Veterinaria Gatos

Consulta 2 · felins

Adaptada a les necessitats ambientals de l’espècie, disminueix l’estrès durant les seves visites, donant resposta a lamedicina felina de qualitat que requereixen, tal com ho indica la nostra certificació Or aHospital Veterinari Cat friendly,

Hospital Veterinario del Mar | Consulta Veterinaria 1

Consulta 1 · gossos

Un espai ampli i diàfan permet l’exploració de gossos de diferents mides, i la còmoda manipulació i exploració en mans de qualsevol especialista.

Hospital Veterinario del Mar | Consulta Veterinaria Polivalente

Consulta 4 · polivalent

Adaptada a qualsevol necessitat, permet l’atenció de qualsevol pacient, la comunicació de proves i resultats o processos que requereixin més intimitat.

Hospital Veterinario del Mar | Consulta Exóticos

Consulta 3 · exòtics

Proporciona una atenció meticulosa, adaptable a qualsevol format i espècie. Un espai reduït amb una acústica controlada, garanteix l’estabilitat i control de qualsevol animal exòtic.

Hospital Veterinario del Mar | Sala Diagnóstico por la imagen

Sala de diagnòstic per la imatge

Equipats amb la tecnologia més puntera, el servei de diagnòstic per la imatge disposa d’un equip de Raigs X d’imatge digital instantània i un ecògraf d’última generació dotat d’una sonda lineal, una sonda micro d’alta freqüència i una sonda cardiovascular perecocardiografies.

Hospital Veterinario del Mar | Laboratorio Analíticas Veterinarias

Laboratori

Un laboratori veterinari complet, equipat amb equips tècnics d’última generació, permet obtenir informació immediata, arran de diferents tipus de mostres, garantint resultats i diagnòstics més precisos i immediats.

Hospital Veterinario del Mar | Sala TAC y Fluoroscopio

Sala de TAC i fluoroscopi

Una àmplia sala adaptada, comprèn un equip detomografia axial computeritzada (TAC) i fluoroscòpia, permetent visualitzar l’interior de l’organisme de manera estàtica, així com imatges anatòmiques de les mascotes en temps real i en moviment, podent fins i tot generar imatges tridimensionals (3D) , d’òrgans, ossos, i teixits.

Hospital Veterinario del Mar | Quirófano

Quiròfan

Un ampliquiròfan, s’adapta a les necessitats de qualsevol cirurgia o intervenció, garantint la màxima esterilitat, i permetent el seguiment instantani d’aquestes, amb un equip d’imatge HD d’última generació.

Hospital Veterinario del Mar | Hospitalización

Hospitalització

Una amplia zona d’hospitalització, permet la distribució de pacients ingressats, en sales diferenciades, que responen a les necessitats pròpies de cada espècie, i a les pròpies de cada circumstància d’ingrés.

L’hospitalització per a gossos, proporciona boxes de diferents mides, adaptant-se a el millor confort que puguin necessitar.

Hospitalización Gatos Cat Friendly | Hospital Veterinario del Mar

Hospitalització Cat Friendly

L’hospitalització especifica per a gats, proporciona boxes adaptats a les necessitats psíquiques i mediambientals d’aquesta espècie.

Hospitalización mascotas pre-quirúrgica | Hospital Veterinario del Mar

Hospitalització
pre-quirúrgica

L’hospitalització separada per animals quirúrgics, garanteix un control constant de les sedacions i despertars, reduint l’impacte que la disfòria d’aquests pugui generar.

Exóticos Hospitalización | Hospital Veterinario del Mar

Hospitalització exòtics

Una àmplia zona d’hospitalització per a animals exòtics, permet la distribució de pacients ingressats, en sales diferenciades, que responen a les necessitats pròpies de cada espècie, i en les pròpies de cada circumstància d’ingrés.

VOLS fer-nos una consulta?