Fisioteràpia i rehabilitació

Servei de fisioteràpia i rehabilitació es crea amb l’objectiu de tractar totes aquelles patologies que tenen a veure amb la mobilitat de les nostres mascotes, així com ser un complement indispensable del servei de cirurgia de l’Hospital Veterinari del Mar.

El servei de fisioteràpia i rehabilitació aquesta dirigit per Marina Gonzalo junt juntament amb un equip d’especialistes veterinaris amb formació molt avançada en diagnòstic i tècniques actuals de rehabilitació en petits animals.
El nostre objectiu és el de retornar a l’animal a un estat amb la capacitat més gran possible i millorar la seva qualitat de vida
Visió holística (global)

Estimulem el procés de curació i cicatrització dels teixits afectats, a més de millorar el seu equilibri i força; i mantenim el sistema cardiorespiratori, neurològic i múscul-esquelètic en òptim funcionament.

Els beneficis d’aquest servei són molt amplis:

 • Complement indispensable per alleujar dolor agut i crònic
 • Redueix temps de recuperació en postquirúrgics de patologies ortopèdiques i neurològiques
 • Prevenció de lesions i/o recidives degudes a canvis compensatoris per causa de la immobilització i el dolor
 • Tractament de patologies musculars i tendinopaties
 • Millora la qualitat de vida de gossos amb patologies cròniques com l’artrosi o malalties neuro-degeneratives
 • Incrementa l’èxit del maneig del pacient amb sobrepès
 • Millora del rendiment esportiu i prevenció de lesions en el gos esportiu o de treball
 • Complement per servei d’etologia per millorar trastorns de conducta relacionades amb dolor crònic o ansietat

Com treballem?
Valoració funcional individualitzada
Cada gos, propietari i circumstàncies s’han de tenir en compte quan establim el pla de rehabilitació. Realitzarem:
Història clínica, entorn, dieta, qüestionaris funcionals
Avaluació de la postura
Avaluació del moviment i patrons de marxa
Diagnòstic per palpació
Examen físic, neurològic i ortopèdic
Amb totes aquestes dades marcarem uns OBJECTIUS i elaborarem un PLA DE REHABILITACIÓ

Terapies:

 • Terapia manual
  – Massatge miorelaxant
  – Fricció per adherències i tendinosis
  – Miofascial
  – Mobilitzacions, traccions
 • Taping i teràpia limfàtica
 • Acupuntura i electropuntura
 • Realització d’exercicis terapèutics específics per la correcta recuperació muscular i neurològica
 • Electroteràpia
 • Magnetoteràpia

Marina Gonzalo, responsable del nou Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació:
Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona en 2015. Va treballar en clínica general fins al 2016, quan va començar el Màster en Fisioteràpia i Rehabilitació en petits animals a la UCM (Madrid).
Ha cursat la Diplomatura Europea en Acupuntura Veterinària per IVAS España i ha fet estades a l’estranger en centres de referència de rehabilitació com Physio-Vet amb David Pryde (Crewe, UK).