En cas de desplaçaments fora del territori nacional i per evitar la difusió de malalties a homes o animals, hi ha una sèrie de coses a tenir en compte:

Identificació i vacuna de ràbia. El principal requisit per viatjar a països de dins o fora de la Unió Europea és que l’animal estigui degudament identificat i vacunat de la ràbia (primovacunació, mínim 21 dies abans de viatjar; edat mínima de l’animal, 12 setmanes; en cas de revacunacions, s’aplica la vacuna dins del període d’immunitat establert pel fabricant). Totes les dades han de constar a la cartilla / passaport / certificat de salut de l’animal.

Consultar amb l’ambaixada o consolat del país de destí. Cada país estableix els requisits que han de complir els animals visitants (model de certificat d’importació específic, certificat oficial d’exportació visat per l’ambaixada o consolat).

Passaport. Document necessari perquè els animals de companyia puguin viatjar per la Unió Europea o accedir-hi des d’altres països. Comprovar amb el veterinari que el model de passaport és el vigent.

Certificat de salut de l’animal. És necessari per viatjar fora de la Unió Europea. L’emet un veterinari clínic col·legiat, que certifica que l’animal no presenta símptomes de malalties infecto-contagioses, que està vacunat de la ràbia i en condicions de viatjar i qualsevol altre punt exigit pel país de destí. Sol tenir una validesa màxima de 10 dies, segons país de destí.

Certificat oficial d’exportació. Caldrà acompanyar el certificat de salut de l’animal amb un certificat oficial d’exportació. Es tracta d’un document expedit pels serveis veterinaris oficials de les Àrees d’Agricultura de les Delegacions i Subdelegacions del Govern. S’haurà d’expedir segons els procediments del país de destí.

document adjunt l’informe complet http://www.covb.cat/enews/119/noticies/Comunicat_viatge_mascostes_estranger_25062015.pdf

Per a més informació es pot contactar amb Àrea Funcional d’Agricultura i Pesca de la Delegació del Govern a Barcelona (c/ Bergara, 12, tel: 93.520.96.75) o consultar l’enllaç d’exportació de CEXGAN. http://cexgan.magrama.es/Modulos05/Publico/InformacionMercados.aspx?proc=7

Tornada. En cas de viatjar amb gossos, gats i/o fures a un país que no pertanyi a la Unió Europea, cal tenir en compte els protocols establerts per a la tornada a Espanya. És important que els professionals informin amb antelació d’aquest punt per evitar molèsties a propietaris i animals. Per a més informació es pot consultar l’enllaç (més avall) d’importació de CEXGAN o parlar amb el consolat o ambaixada espanyol del país d’origen.

http://cexgan.magrama.es/Modulos05/Publico/InformacionMercados.aspx?proc=6

Font: http://www.covb.cat/ca/particulars/informacio-sobre-mascotes/viatjar-amb-la-mascota