Síndrome braquicefàlic PDF

Síndrome braquicefàlic: diagnòstic, tractament i pronòstic Resum: El terme síndrome respiratori braquicefàlic, o síndrome de l’obstrucció de les vies respiratòries altes, fa referència a una sèrie d’anomalies anatòmiques que s’observen amb freqüència...

Patologia renal

Ja que la patologia renal ,sobretot en gats geriàtrics, és un tema que trobem habitualment, aquí teniu les ‘guidelines’ actualitzades per realitzar el millor estadiatge i tractament. Molt interessant tota la informació sobre el SDMA!!’...