Formació veterinària per propietaris i veterinaris

Per propietaris

Per Veterinaris

Patologia renal

Ja que la patologia renal ,sobretot en gats geriàtrics, és un tema que trobem habitualment, aquí teniu les 'guidelines' actualitzades per realitzar el millor estadiatge i tractament. Molt interessant tota la informació sobre el SDMA!!'...