Com a gran novetat en la cirurgia veterinària moderna, a la Clínica Veterinària del Mar es realitzen cirurgies de mínima invasió realitzades mitjançant un equip endoscòpic. Això permet realitzar intervencions quirúrgiques amb una incisió a la pell i un abordatge el més petit possible, fent així que el dany quirúrgic i el post-operatori dels pacients sigui molt més ràpid i menys dolorós. També ens dona la possibilitat de poder realitzar, en certes ocasions, extraccions de cossos estranys via endoscòpia de forma que evitem tindre que realitzar un abordatge molt més agressiu a l’animal i evitant riscos innecessaris.

 

cirurgia-veterinaria-barcelona